Rada Dzielnicy Błeszno Częstochowa
Strona rady dzielnicy Błeszno

Dzisiaj jest: Niedziela, 15-07-2018

Konkurs na najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego » szczegóły (plakat)

Sprawy bieżące dzielnicy Błeszno

Lokalizacja progów zwalniających płytowych na ul. Załogi

Ustawienie znaku drogowego B-36 na ulicy Szkolnej przy Przedszkolu nr 19

Bezkolizyjny wyjazd z ul. Bór do ul. Jagiellońskiej

Uruchomienie lini autobusowej

Poczta Polska w sprawie skargi z dn. 08.11.2017

Postulaty mieszkańców oraz Rady Dzielnicy Błeszno, zgłaszane dn. 28.03.2017

Utworzenie połączenia komunikacyjnego przez ul. Wypalanki

Listy obecności na spotkaniu z Prezydentem Miasta Częstochowy w dn. 18.05.2017

Uciążliwość związana ze składem węgla

DPK.I.0520.4.20

Uciążliwość związana z hodowlą drobiu przy ulicy Kusocińskiego

Blokowanie przez magistrat zadań zgłaszanych w ramach BO na działkach miejskich przy ul. Różanej

Sieć kanalizacyjna w ulicy Brzezińskiej

Głośna praca silników w autobusach hybrydowych

Wyjazd z posesji na ul. Bohaterów Katynia

Monitoring na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej i Bohaterów Katynia

Zagrożenie bezpieczeństwa związane z dużą ilością dzików

Usunięcie śmieci i uporządkowanie terenów miejskich

Ulice w dzielnicy Błeszno